zbuluar hyrje të faqes

Suksesi histori e filluar në vitin, kur»Takim marrëdhënie serioze», atëherë ende nuk portali më i madh me të mira teknike platformë (ajo mund të jetë e shkallëzuar (të vendosni) për ndonjë burim në Internet), ka bërë të afërmi të njihen me të investimeve duke mbajtur»Finam». Sistemi fillon të pranojmë pagesa me kartë krediti nga e gjithë bota. Kjo rrit në mënyrë të konsiderueshme të të ardhurave dhe sektori alternative të pagesave është në rritje në strukturën e kompanisë fitimi arrin në fund të vitit. e totalit të të hyrave. Të ardhurat»Takim marrëdhënie serioze»në vitin arriti në milionë dollarë, që është…

zbuluar hyrje të faqes

Suksesi histori e filluar në vitin 2005, kur «Takim marrëdhënie serioze», atëherë ende nuk portali më i madh me të mira teknike platformë (ajo mund të jetë e shkallëzuar (të vendosni) për ndonjë burim në Internet), ka bërë të afërmi të njihen me të investimeve duke mbajtur «Finam». Sistemi fillon të pranojmë pagesa me kartë krediti nga e gjithë bota. Kjo rrit në mënyrë të konsiderueshme të të ardhurave dhe sektori alternative të pagesave është në rritje në strukturën e kompanisë fitimi arrin në fund të vitit 2009, 21. 5% e totalit të të hyrave. Të ardhurat «Takim marrëdhënie serioze»…